GuruBrahmanSamaj.com

Free Social Services WebPortal

अमदावाद मां सरकारी कुमार छात्रालयो मां धोरण 9 थी कोलेज कक्षा ना अभ्यासक्रमो मां प्रवेश

माटे नुं फोर्म नो नमुनो.👆🏼

(ओरीजनल फोर्म होस्टेल थी मार्कशीट देखाडीने त्यांना रजिस्टर मां नोंध करीने फोर्म मले छे. माटे झेरोक्ष चालशे नही)

अमदावाद नी संलग्न होस्टेलो
✍🏻नरसिंहभगत छात्रालय. पालडी.
✍🏻राणीप
✍🏻घाटलोडीया
✍🏻रखियाल

खास नोंध
फोर्म भरीने जमा करवानी छेल्ली तारीख 10.5.17. छे.

 

SC_New Doc 2017-06-04

Updated: 4th June 2017 — 10:25 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ગુરુબ્રાહ્મણસમાજ.com નું ઓનલાઈન કોર્સીસ સમન્વય

TET-2 728-90 Psi 728-90Bin Sachivalay clerk 728-90
Guru Brahman Samaj © 2015- 2017 Frontier Theme