GuruBrahmanSamaj.com

Free Social Services WebPortal

Study Material 14-11-2017

🙏👸🙏👸🙏👸🙏👸🙏👸🙏
👰👰પદ્માવતી ચરિત્ર (છંદ)👰👰
🐾👰👰🐾👰🐾👰🐾👰🐾👰
|| પૂર્ણ કથા પદ્માવતી ||

*સિંહલદ્વિપમાં સુંદરી, ચંપાવતી સુમાત
સેન ગાંધર્વ સાથ, પુત્રી એની પદ્માવતી (૧)*

જડે ન જોટો રૂપમાં, બાળકાળે બહેક
છાંટ પાથરી છેક, પ્રાંતે બધે પદ્માવતી (૨)

શુક સંગે હીરામણી, કાયમ કરતી વાત
સમય બધો સંગાથ, પ્રાત રાતે પદ્માવતી (૩)

જોબન જ્યારે આવતા, હૈયે વિવાહ હરખ
પિતા કરતા પરખ, પુરુષો બધા પદ્માવતી (૪)

બેચૈેની થય બાપને, નગણા લાગતા નર
સર્જાયો સ્વયંવર, પારખ કરે પદ્માવતી (૫)

પ્રાંતે પ્રાંતે પોચતો, સ્વંયવરો સંદેશ
દૂરના બધા દેશ, પોંચી ગયા પદ્માવતી (૬)

ભારે ભારે ભોંયના, નરબંકા ને નૃપ
રાજકુમારા રૂપ, પોગે બધા પદ્માવતી (૭)

ચારણ ચવે ચિત્તોડમેં, રચકે કવિ તમ રૂપ
ભાળી એને ભૂપ, પદ્માવત પદ્માવતી (૮)

જટમલ જોમથી ગાતો, રૂપ તમારા રાગ
સ્વયંવર લે ભાગ, પણ રતન પદ્માવતી (૯)

નૃપો નરની સાથમાં, માય એક મલખાન
જીત કાજ લગ જાન, પુરી એણે પદ્માવતી (૧૦)

મેવાડ રતન મહારાજ, હારે એની હોડ
દીધો દમને તોડ, પછી હાર્યો પદ્માવતી (૧૧)

રાવલ રતન ચિતોડના, પરસ્પર તણી પ્રિત
જોરાવરની જીત, પતિ બનાવે પદ્માવતી (૧૨)

રતન કલાને રાજમાં, રાખે આપી રંગ
નરો કલાના નંગ, પોતા સંગ પદ્માવતી (૧૩)

શોખમાં સંગીત તણા, રાખ્યો અેક રાઘવ
રાવલને ઈદ રવ, પ્રિય બહું પદ્માવતી (૧૪)

જાદુકલા ઈ જાણતો, સંગીતકલા સાથ
પકડાણો કો પ્રાત, પ્રેતો સંગ પદ્માવતી (૧૫)

નિષ્કાસિત નૃપે કર્યો, ભૂપ બહારા ભોય
જાદુ તંત્રને જોય, પાખંડ ઈ પદ્માવતી (૧૬)

રાઘવ રાજ બહાર ગો, ખાર હતો મન ખેર
વાળવું એને વેર, કંઈક કરી પદ્માવતી (૧૭)

વેર રાવલને વાળવા, દિલ્લી તણા ગો દ્વાર
વિતાવતો વન વાર, પોગી ત્યા પદ્માવતી (૧૮)

અરિ રાઘવ ઈ આગમાં, વન વિતાવતો વાર
સુલતાન જબ શિકાર, રાખી રાહ પદ્માવતી(૧૯)

સુભાગ સંગીતકારના, સુલતાન વન શિકાર
ઢોળી બંસી ધાર, પાસ કરવા પદ્માવતી (૨૦)
✍યુવરાજસિંહ જાડેજા ગોંડલ (યુયુત્સુ) ૯૦૯૯૪૦૯૭૨૩

સુલતાન બંસી સુણતા, મનમાં આવી મોજ
ખિલજી કરતો ખોજ, પ્રકૃત વિચ પદ્માવતી(૨૧)

સૈનિક શોધી લાવિયા, વગાડે બંસી વન
જાતા લઈ જબરન, પાસ યવન પદ્માવતી(૨૨)

બંસી જાકો બજાવે, રાજા ગ્યો ઈ રીજ
નિકટ લઈ ગો નિજ, દ્વાર દિલ્લી પદ્માવતી (૨૩)

દરબાર જઇને દાખવી, કુડના ભર્યા કાન
પદ્મા રૂપના પાન, પિવડાવતો પદ્માવતી (૨૪)

હંસ સમી ઈ હાડથી, મ્રગનેણી કંઠ મોર
ચિત્તોડે મન ચોર, પોતે વસે પદ્માવતી (૨૫)

આંખ ને ઓષ્ઠ દીઠતા, કર ખેંચેલ કમાન
વહરો જરી ન વાન, પૂર્ણ નાર પદ્માવતી (૨૬)

ચાંદ સમો છે ચહેરો, કંકુ વરણની ખાલ
રંગે રાતા બાલ, પ્રમદા ઈ પદ્માવતી (૨૭)

હવસ ચડેલી હાડમાં, સુલતાન પર સવાર
નમણી જોવા નાર, પાગલ થયો પદ્માવતી(૨૮)

નિરખવા રૂપ નારના, ચડાવી દળ ચિતોડ
કરવાય પુરા કોડ, પકડશે ઈ પદ્માવતી (૨૯)

ગઢ ઘેર્યો ગજાવવા, ચિત્તોડ ચારેકોર
માંડી તોપું મોર, પકડવાય પદ્માવતી (૩૦)

વીરોની વિધવા થશે, જાય કિમતી જનૂન
ખોટા વહશે ખૂન, પોસાય ના પદ્માવતી (૩૧)

સંદેશ ગો સુલતાનકું, કેમ દળ ઘેરે ગઢ
દાદ કહો કો દ્રઢ, પંથ કાઢે પદ્માવતી (૩૨)

સંદેશ વાંચી સુલતાન, જોવા દઈ જવાબ
દીઠવા પદ્મા દાબ, પરત આવે પદ્માવતી (૩૩)

વટધારી પથ વચનો, જેથી ટળશે જુદ્ધ
સમરાઉં કાયમ શુદ્ધ, પત રેશે પદ્માવતી (૩૪)

શરત ગઈ સુલતાનને, દેશે દીઠવા રાણ
હવે ન કરવી હાણ, પાછા ફરી પદ્માવતી (૩૫)

સુલતાને સ્વિકાર કીં, નાર જોશે ઈ નૃપ
આભલે આઘે રૂપ, પ્રતિબિંબે પદ્માવતી (૩૬)

રૂપ દીઠતા રાણના, વાસના કરી વાસ
નોતરવાની નાશ, પાકા પણે પદ્માવતી (૩૭)

ઢોંગ ધરી તૃપ્તિ તણો, સુલતાના સંતોષ
રતનસિંઘ પર રોષ, પાછળ ધરી પદ્માવતી (૩૮)

કરી મશગુલ વાત મહીં , પાર કરાવ્યા દ્વાર
કરિયો કારાગાર, પતિ તારોય પદ્માવતી (૩૯)

નાથ છો…

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
ગુજરાતી સાહિત્ય સંસ્થાઓ:-
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

(1) ગુજરાત વર્નાકયુલર સોસાયટી / ગુજરાત વિઘાવિઘાસભા :
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
➡ સ્થાપના : 26 ડિસેમ્બર 1848
➡ સ્થળ : અમદાવાદ
➡ પ્રકાશન : બુતિપ્રકાશ

➡ બુતિપ્રકાશ એ સંસ્થાનુ મુખપત્ર છે.
➡ આ સંસ્થા દ્વારા ’વરતમાત’ નામતુ મુખપત્ર શરૂ કરવામાં આવ્યુ હતુ
➡ ગુજરાતની પ્રથમ સાહિત્ય સંસ્થા અને સૌથી જુની.
➡ પાછળથી ગુજરાત વિધાસભા તરીકે ઓળખાઈ.

(2) ગુજરાત સાહિત્ય સભા :
➖➖➖➖➖➖➖➖
➡ સ્થાપના : 1904
➡ સ્થાપક : રણજિતરામ વાવાભાઈ મહેતા
➡ સ્થળ : અમદાવાદ
➡ પુરસ્કાર : રણજિતરામ સુવર્ણચંદ્રક
➡ 1928 થી આપવામાં આવે છે.
➡ પ્રથમ – ઝવેરચંદ મેઘાણી

ઉદ્દેશ્ય ‘ ગુજરાતી સાહિત્યનો બને તેટલો બહોળો વિસ્તાર કરવો. તેમજ બનતા પ્રયાસેલોકપ્રિય કરવાનો ” હતો.

(3) ગુજરાત સાહિત્ય પરિષદ:
➖➖➖➖➖➖➖➖
➡ સ્થાપના : 1905
➡ સ્થાપક : રણજિતરામ વાવાભાઈ મહેતા
➡ સ્થળ : અમદાવાદ
➡ પ્રકાશન : પરબ (માસિક), ભાષાવિમર્શ (ત્રિમાસિક)
➡ પ્રથમ અધ્યક્ષ : ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી

(4) પ્રેમાનંદ સાહિત્ય સભા :
➖➖➖➖➖➖➖➖
➡ સ્થાપના : 1916 – વડોદરા સાહિત્ય સભા
1944 – પ્રેમાનંદ સાહિત્ય સભા સ્થળ : વડોદરા
➡ પુરસ્કાર : દર 2 વર્ષે ‘પ્રેમાનંદ ચંદ્રક’ આપવામાં આવે છે.

(5) નર્મદ સાહિત્ય સભા :
➖➖➖➖➖➖➖➖
➡ સ્થાપના: 1923 – ગુજરાત સાહિત્ય મંડળ
1939 – નર્મદ સાહિત્ય સભા
➡ સ્થળ : સુરત
➡ પુરસ્કાર : દર 5 વર્ષે આ સંસ્થા દ્વારા ‘નર્મદ સુવર્ણ ચંદ્રક’ એનાયત કરવામાં આવે છે.
➡194૦ થી નર્મદ સુવર્ણ ચંદ્રક આપવામા આવે છે.

(6) ગુજસત સાહિત્ય અકાદમી :
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
➡સ્થાપના: 1982
➡સ્થળ : ગાંધીનગર
➡સંચાલક : ગુજરાત સરકાર
➡પ્રકાશન : શબ્ઘ્સૃષ્ટિ

➡ ગૌરવ એવોર્ડ/ આપવામાં આવે છે.
➡ આ સંસ્થા દ્વારા સસ્તા દરે પુસ્તકો વિતરણ કરવામાં આવે છે અને ગામડામાં મોબાઈલ લાઇબ્રેરી દ્વારા સાહિત્યપ્રેમીઓ સુધી પહોંચાડવામાં આવે છે.

(7) બુદ્રિવર્ધક સભા :
➖➖➖➖➖➖➖
➡સ્થાપના: 1651
➡સ્થાપક : નર્મદ અને તેના મિત્રોએ સ્થાપી હતી.

(8) ફાર્બસ ગુજરાતી સભા :
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
➡સ્થાપના: 1854
➡સ્થળ :મુંબઈ
➡સ્થાપક : ફાર્બસ સાહેબની સ્મૃતિમાં મનસુખરામ સૂર્યરામ ત્રિપાઠીના પ્રયાસોથી સ્થપાઈ.

(9) ગુજરાત સંશોધન મંડળ :
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
➡સ્થળ :મુંબઈ
➡સ્થાપક : પોપટલાલ ગો. શાહે સ્થાપના કરી હતી.

(10) જ્ઞાન પ્રસારક સભા :
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
➡સ્થાપક : એલફિન્સ્ટન કોલેજના પ્રાધ્યાપક પેટન અને દાદાભાઈ નવરોજી તથા અન્ય યુવાનોએ સ્થાપી હતી.

(11) સાહિત્ય સંસંદ:
➖➖➖➖➖➖➖
➡સ્થળ : મુંબઈ
➡સ્થાપક : કનૈયાલાલ માણેકલાલ મુનશીએ સ્થાપના કરી.

(12) ભારતીય વિદ્યાભવન:
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
➡સ્થળ : મુંબઈ
➡સ્થાપક : કનૈયાલાલ માણેકલાલ મુનશીએ સ્થાપના કરી.

 

🔱🕉13 नवंबर का इतिहास 🔱🕉
⤵⤵⤵⤵⤵⤵⤵

⤴↪🕉ग्रेगोरी कैलंडर के अनुसार 13 नवंबर वर्ष का 317 वाँ (लीप वर्ष में यह 318 वाँ) दिन है। साल में अभी और 48 दिन शेष हैं।⤵♻🔱

🔁13 नवंबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ -⤵

1898 – काली पूजा के अवसर पर पूज्य माता श्री शारदा देवी ने निवेदिता के विद्यालय का उद्घाटन किया।

1918 – ऑस्ट्रिया गणराज्य बना।

1950 – तिब्बत ने चीनी आक्रमण के ख़िलाफ़ संयुक्त राष्ट्र में अपील की।

1968 – पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो को गिरफ्तार किया गया।

1971 – अमेरिकी अंतरिक्ष संस्थान नासा द्वारा भेजा गया यान मरीनर 9 मंगल ग्रह की कक्षा में पहुँचा।

अमेरिकी विमान मैरिनर-9 ने मंगल ग्रह का चक्कर लगाया।

1975 विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एशिया के चेचक मुक्त होने की घोषणा की।

1985 – पूर्वी कोलंबिया में ज्वालामुखी फटने के कारण करीब 23,000 लोग मारे गए थे।

1997 – सुरक्षा परिषद ने इराक पर यात्रा प्रतिबंध लगाया।

1998 – चीन के विरोध के बावजूद दलाई लामा और अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने मुलाकात की।

2004 – अमेरिकी राष्ट्रपति बुश ने फ़िलिस्तीनी राष्ट्र के निर्माण के लिए चार साल का समय निर्धारित किया।

2005 – आतंकवाद के सफाये और दक्षिण कोरिया को विकसित आर्थिक विश्व के मानचित्र में शामिल करने के लिए क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने के भारत के आह्वान पर सहमति के साथ दक्षेस का 13वाँ शिखर सम्मेलन सम्पन्न। दक्षेस का 14वाँ शिखर सम्मेलन भारत में करने का निर्णय।

2007 – कॉमनवेल्थ ने देश में आपात काल हटाने के लिए पाकिस्तान को 10 दिनों का समय दिया। आस्ट्रेलिया में आयोजित एशिया पैसिफ़िक स्क्रीन अवार्ड में भारतीय फ़िल्म ‘गांधी माई फ़ादर’ को सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार मिला।

2008- ‘असम गण परिषद’ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल हुई।

2009 – झारखण्ड में नक्सलियों ने निवर्तमान विधायक रामचन्द्र सिंह सहित सात लोगो का अपरहण कर लिया है।

🔁13 नवंबर को जन्मे व्यक्ति -⤵

1968 – जूही चावला, हिन्दी फ़िल्म अभिनेत्री।

1967 – मीनाक्षी शेषाद्रि – भारतीय अभिनेत्री।

1917 – मुक्तिबोध गजानन माधव, प्रसिद्ध प्रगतिशील कवि।

1892 – राय कृष्णदास, कहानीकार, गद्यगीत लेखक।

1873 – मुकुन्द रामाराव जयकर – प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री, समाजसेवक, न्यायाधीश, विधि विशारद तथा संविधानशास्त्रज्ञ थे।

1780 – महाराजा रणजित सिंह, पंजाब के शासक।

🔁13 नवंबर को हुए निधन :- ⤵

1589 को लाहौर में भगवानदास का निधन हुआ।

🔱🔱🔱♻🔱🔱🔱♻🔱🔱🔱

 

 

💫 Mission tet 1 💫

❇ IITE ❇

📝 Full form : Indian institute of teacher education
🍁 ઠરાવ : માર્ચ 2010

🍁 સ્થાપના: 30 જૂન 2011

🍁 ઉદ્દેશ : શિક્ષકોને સજ્જ કરી તાલીમ આપવી.

👉 ટેકનિકલ હુન્નર અને કલા શીખવવી

તેની શાખાઓ

📒 સેન્ટર ફોર એજ્યુકેશન : જેમાં સળંગ ચાર વર્ષમાં B.sc, B.ed અને B.A B.ed નો સંકલિત કોર્સ ચાલે છે .
📒 સેન્ટર ફોર રિસર્ચ : જેમાં 19 જેટલા વિષયો પર Ph.d થાય છે .
📒 સેન્ટર ફોર એક્સટેન્સન : જેમાં અનુસ્નાતક અને ડિપ્લોમા અભ્યાસક્રમ ચાલે છે.
✍ લલિત પ્રજાપતિ
✈ જ્ઞાન કી દુનિયા ✈

 

💫 Mission tet 1 💫

સર્વાંગી વિકાસને અસર કરતા પરિબળો

વારસો

👇

વાતાવરણ

👇

પરિપક્વતા

👇

ઉત્તપ્રેરણા

✍ લલિત પ્રજાપતિ
✈ જ્ઞાન કી દુનિયા ✈

 

 

ભારતના તમામ 29 * રાજ્યો * ની યાદી: –
ભારતીય રાજ્યનું નામ – સ્થાપના વર્ષ
* અરુણાચલ પ્રદેશ * – ફેબ્રુઆરી 20, 1987
* આસામ * – જાન્યુઆરી 26, 1950
* આંધ્રપ્રદેશ * – 01 નવેમ્બર 1956
* ઓરિસ્સા અથવા ઓરિસ્સા * – 01 એપ્રિલ 1936
* ઉત્તરપ્રદેશ * – જાન્યુઆરી 26, 1950
* ઉત્તરાખંડ * – 09 નવેમ્બર 2000
* કર્ણાટક * – 01 નવેમ્બર 1956
* કેરલા * – 1 નવેમ્બર, 1956
* ગુજરાત * – 1 લી મે, 1960
* ગોવા * – 30 મે, 1987
_ * છત્તીસગઢ * _– * 01 નવેમ્બર 2000 *
* જમ્મુ અને કાશ્મીર * – જાન્યુઆરી 26, 1950
* ઝારખંડ * – 15 નવેમ્બર 2000
* તમિલનાડુ – જાન્યુઆરી 26, 1950
* તેલંગણા * – 02 જૂન 2014
* ત્રિપુરા * – 21 જાન્યુઆરી 1972
* નાગાલેન્ડ * – 01 ડિસેમ્બર 1 9 63
* પંજાબ * – 01 નવેમ્બર 1 9 66
* પશ્ચિમ બંગાળ * – 01 નવેમ્બર 1956
* બિહાર * – 01 એપ્રિલ 1 9 12
* મણિપુર * – 21 જાન્યુઆરી 1972
* મધ્યપ્રદેશ * – 01 નવેમ્બર 1956
* મહારાષ્ટ્ર * – 1 મે, 1960
* મિઝોરમ * – 20 ફેબ્રુઆરી 1987
* મેઘાલય * – 21 જાન્યુઆરી 1972
* રાજસ્થાન * – 01 નવેમ્બર 1956
* સિક્કિમ * – 16 મે, 1975
* હરિયાણા * – 01 નવેમ્બર 1 9 66
* હિમાચલપ્રદેશ * – જાન્યુઆરી 25, 1971

✍🏻🐤ગૌતમ મકવાણા 🐤✍🏻

 

ℹ વિવિધ સંસ્થાનો ℹ
8 મી એપીઇસી સમિટ 2026 – પેરુ

બિમસ્ટેક સમિટ (મલ્ટિસેક્ટોરલ ટૅક્નિકલ એન્ડ ઇકોનોમિક કોઓપરેશન માટે બંગાળ પહેલનો ઉપાય
હેડક્વાર્ટર્સ – ઢાકા
મહેકમ – 6 જૂન 1997
અધ્યક્ષતા – નેપાળ (2014 થી)
કુલ દેશો – બાંગ્લાદેશ, ભારત, બર્મા, શ્રીલંકા, થાઇલેન્ડ, ભુતાન અને નેપાળ.
.
પ્રથમ બિમસ્ટેક સમિટ 2004 – થાઈલેન્ડ, બેંગકોક
બીજો બેસ્ટસ્ટેક સમિટ -2008 – ભારત, નવી દિલ્હી
ત્રીજી બિમસ્ટેક સમિટ 2014 – મ્યાનમાર, હવે પીઓ તા
4 ઠ્ઠી બિમ્સટેક સમિટ 2017 – નેપાળ, કાઠમંડુ

ઓપેક ઇન્ટરનેશનલ સેમિનાર
મુખ્યાલય – વિયેના, ઑસ્ટ્રિયા
સ્થાપના – 1960, બગદાદ
સેક્રેટરી જનરલ – મોહમ્મદ સનસુ બાર્કિન્દો
કુલ દેશો – (અલ્જેરિયા, અંગોલા, એક્વાડોર, ગેબૉન, ઈરાન, ઇરાક, કુવૈત, લિબિયા, નાઇજિરીયા, કતાર, સાઉદી અરેબિયા, સંયુક્ત આરબ અમીરાત, વેનેઝુએલા).

ઓપેક – પેટ્રોલિયમ નિકાસ કરતા દેશોની સંસ્થા
.
છઠ્ઠી ઇન્ટરનેશનલ ઓપેક – વીન્ના, ઑસ્ટ્રિયા

નાટો:
મુખ્યાલય – બ્રસેલ્સ, બેલ્જિયમ
મહેકમ – 4 એપ્રિલ, 1 9 4 9
સેક્રેટરી જનરલ – જેન્સ સ્ટોલેન્ટેબર્ગ
કુલ સભ્ય દેશો – 28
નાટો – ઉત્તર એટલાન્ટિક સંધિ સંગઠન
.
નાટો સમિટ 2014 – વેલ્સ (બ્રિટન), યુકે (બ્રિટનમાં છેલ્લે 1 99 0 માં, જ્યારે માર્ગારેટ થેચર વડાપ્રધાન હતા)
નાટો સમિટ 2016 – પોલેન્ડ, વોર્સો
નાટો સમિટ 2017 – બેલ્જિયમ, બ્રસેલ્સ
નાટો સમિટ 2018 – તુર્કી, ઈસ્તાંબુલ

એશિયન ડેવલપમેન્ટ બેન્ક મીટિંગ
હેડક્વાર્ટર – મૅન્ડેલ્યુયંગ, મેટ્રો મનીલા, ફિલિપાઇન્સ
મહેકમ – 19 ડિસેમ્બર 1966
પ્રમુખ – ટેકહિકો નાકાઓ
કુલ સભ્ય દેશો – 67 દેશો
એડીબી – એશિયન ડેવલપમેન્ટ બેન્ક
દર વર્ષે એશિયાઇ ડેવલપમેન્ટ બેંક (એડીબી) ની બોર્ડ ઓફ ગવર્નર્સની વાર્ષિક બેઠક યોજાય છે.
.
એડીબી વાર્ષિક બેઠક 2014 – આસ્તાન, કઝાખસ્તાન
એડીબી વાર્ષિક બેઠક 2015 – બાકુ, અઝરબૈજાન
એડીબી વાર્ષિક બેઠક 2016 – મેસ્કે ફ્રેન્કફર્ટ, ફ્રેન્કફર્ટ, જર્મની
એડીબી વાર્ષિક બેઠક 2017 – પેસિફિકો યોકોહામા, યોકોહામા, જાપાન.
✍🏻🐤 ગૌતમ મકવાણા 🐤✍🏻

 

 

💥💥 APEC સમિટ💥💥

👉પૂર્ણ નામ- એશિયા પેસિફિક ઈકોનોમિક કો-ઓપરેશન સમિટ
👉હેડક્વાર્ટર્સ – સિંગાપોર
👉સ્થાપના – 1989

👉હેતુ – એશિયા-પેસિફિક દેશોના અર્થતંત્રો વચ્ચે વધતી જતી અાઘારિતતા અને એશિયા-પેસિફિક આર્થિક ગતિશીલતા અને સમુદાયની સમજ આગળ વધારવાની જરૂરિયાતને આધારે એપીઇસીની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી.

👉કુલ દેશો – ઓસ્ટ્રેલિયા, કેનેડા, બ્રુનેઈ, ચીલી, ચીન, તાઇવાન, હોંગકોંગ, ઇન્ડોનેશિયા, જાપાન, કોરિયા, મલેશિયા, મેક્સિકો, ન્યુઝીલેન્ડ, પેરુ, ફિલિપાઇન્સ, રશિયા, સિંગાપોર, થાઈલેન્ડ, યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ,પાપુઆ ન્યુ ગિની, વિયેતનામ.
આ કુલ 21 દેશો છે

👉એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર – એલન બોલાર્ડ
.
👉26 મી એપીઇસી સમિટ 2014 – બેઇજિંગ, ચીન

👉27 મી એપીઇસી સમિટ 2015 – મનિલા, ફિલિપાઇન્સ

👉28 મી એપીઇસી સમિટ 2016 – લિમા, પેરુ

👉29 મી એપીઇસી સમિટ 2017 – દા નાંગ, વિયેતનામ

👉30 મી એપીઇસી સમિટ 2018 – પોર્ટ મોર્સ, પાપુઆ ન્યુ ગિની

👉31 મી એપીઇસી સમિટ 2019 – ચિલી

👉32 મી એપીઇસી સમિટ 2020 – મલેશિયા

Imperfect Learner ✍

📍 જ્ઞાન કી દુનિયા📍
🔘🔰🔘🔰🔘🔰🔘🔰🔘🔰
🔰ઈતિહાસમાં 13 નવેમ્બરનો દિવસ
🔰🔘🔰🔘🔰🔘🔰🔘🔰🔘

જન્મ⭕👉13 નવેમ્બર 1922 ગોંડલ

મૃત્યુ 31 જાન્યુઆરી 2005 (82ની વયે)
વલસાડ, ગુજરાત

☮💟સ્વામીનંદ દ્વારા તેમને સાંઇ ઉપનામ મળ્યું હતું.

🏆🔶મુખ્ય પુરસ્કારો 🏆👏રણજિતરામ સુવર્ણ ચંદ્રક, ૧૯૭૯

🙎જીવનસાથી 👫કુંદનિકા કાપડીયા (લ. 1968)

મકરંદ વજેશંકર દવે એ ગુજરાતી ભાષાના કવિ હતા. તેમના કાવ્યગ્રંથો તરણાં, જયભેરી, ગોરજ, સૂરજમુખી, સંજ્ઞા, સંગતિ, ઝબુક વીજળી ઝબુક વગેરે પ્રસિદ્ધ છે.

👼તેમનો જન્મ ગોંડલ, ગુજરાતમાં ૧૩ નવેમ્બર ૧૯૨૨ના રોજ વજેશંકર દવેને ત્યાં થયો હતો. ગોંડલમાં પ્રાથમિક શિક્ષણ પૂર્ણ કર્યા બાદ, તેમણે ૧૯૪૦માં રાજકોટની ધરમસિંહજી કોલેજમાં દાખલો લીધો અને ૧૯૪૨માં ભારત છોડો આંદોલનમાં ભાગ લેવા માટે અભ્યાસ છોડી દીધો હતો.

🎅🎅તેમના પ્રારંભિક જીવનમાં જ તેઓ આધ્યાત્મિક ગુરુ 🙏નાથાલાલ જોષીના🙏 સંપર્કમાં આવ્યા હતા.

💑૧૯૬૮માં તેમના લગ્ન લેખિકા કુંદનિકા કાપડીયા સાથે થયા.તેઓ પછી મુંબઈ સ્થાયી થયા હતા.

તેઓ કુમાર (૧૯૪૪-૪૫), ઉર્મિ નવરચના (૧૯૪૬), સંગમ, પરમાર્થી સામયિકો અને જય હિંદ દૈનિકના સંપાદક રહ્યા હતા.

👳‍♀👳ઇ.સ. ૧૯૮૭માં તેમના પત્નિ સાથે તેઓ વલસાડ નજીક ધરમપુર ખાતે સ્થાયી થયા અને ત્યાં આદિવાસી કલ્યાણ અને આધ્યાત્મિક કેન્દ્ર તરીકે ☮નંદીગ્રામની💟 સ્થાપના કરી.,

☮💟સ્વામીનંદ દ્વારા તેમને સાંઇ ઉપનામ મળ્યું હતું.

💟☮🏆૧૯૭૯માં તેમને રણજિતરામ સુવર્ણ ચંદ્રક એનાયત થયો હતો.🏆તેમને સાહિત્ય ગૌરવ પુરસ્કાર (૧૯૯૭), 🏆નરસિંહ મહેતા પુરસ્કાર, 🏆અરબિંદો પુરસ્કાર તેમના આધ્યાત્મિક અને સાહિત્યિક સર્જન માટે મળ્યા હતા.

૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૦૫ના રોજ નંદીગ્રામ, વલસાડ ખાતે તેમનું અવસાન થયું હતું.

📕🗄📘તેમણે કવિતાઓ, ફિલસૂફી અને આધ્યાત્મિક વિષયો પર સંખ્યાબંધ પુસ્તકો લખ્યા છે.

તરણાં (૧૯૫૧), જયભેરી (૧૯૫૨), ગોરજ (૧૯૫૭), સૂરજમુખી (૧૯૬૧), સંજ્ઞા (૧૯૬૪), સંગતિ (૧૯૬૮) જેવા એમના કાવ્યસંગ્રહો છે. ઝબૂક વીજળી ઝબૂક (૧૯૫૫) બાળકાવ્યસંગ્રહ અને શેણી વિજાણંદ (૧૯૫૬) ગીતનાટિકા છે.

માટીનો મ્હેકતો સાદ (૧૯૮૧) એમની હલધર બલરામ પરની નવલકથા છે; બે ભાઈ (૧૯૫૮), અને તાઈકો (૧૯૬૮) બાળનાટકો છે; પીડ પરાઈ (૧૯૭૩) તેમના પ્રસંગચિત્રો છે; યોગી હરનાથના સાંનિધ્યમાં (ત્રી. આ. ૧૯૭૭) વ્યક્તિપરિચય છે.

📘📘📔📗એમનું અધ્યાત્મચિંતન અંતર્વેદી (૧૯૭૮), યોગપથ (૧૯૭૮), સહજને કિનારે (૧૯૮૦), ભાગવતી સાધના (૧૯૮૨), ગર્ભદીપ (૧૯૮૩), ચિરંતના (૧૯૮૩) જેવા ગ્રંથોમાં રજૂ થયું છે. વિષ્ણુસહસ્રનામઃ આંતરપ્રવેશ (૧૯૮૪)માં કાન્તિલાલ કાલાણી સાથે ભગવદનામો વિશે સહિયારું ચિંતન છે. એક પગલું આગળ (૧૯૮૨)માં સામાજિક ચિંતન છે.

📕📘📓સત કેરી વાણી (૧૯૭૦) એમણે સંપાદિત કરેલો ભજનસંગ્રહ છે. ઘટને મારગે (૧૯૪૬) અને ટારઝનઃ જંગલોનો રાજા (૧૯૪૭) એમના અનુવાદો છે.

✍યુવરાજસિંહ જાડેજા ગોંડલ યુયુત્સુ ૯૦૯૯૪૦૯૭૨૩

🎯સાત જ વર્ષની ઉમ્મરે આંતરિક જાગૃતિ
દસ વર્ષ ની ઉમ્મરથી કાવ્યલેખનની શરૂઆત

🎯1942 ના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામમાં સક્રીય ભાગ

🎯ગઝલ સમ્રાટ ‘ઘાયલ’ ના પરમ મિત્ર – તેમની સાથે ગઝલ વિશેનું સુંદર પુસ્તક ‘ છીપનો ચહેરો ગઝલ’ લખ્યું

🎯1989 થી 1999 માં ઘણી વાર વિદેશ યાત્રા

🎯નંદીગ્રામ – વલસાડ પાસે આશ્રમમાં સાધના અને સમાજ સેવા

💠📒📘📘કૃતિઓ📗📘📗📘

📚કવિતા 👉 તરણાં, જયભેરી, ગોરજ, સૂરજમુખી, સંજ્ઞા, સંગતિ, અમલ પિયાલી, હવાબારી, ‘મકરંદ-મુદ્રા’ (સમગ્ર કવિતા) , અમેરિકાનો ચિરંતન ચહેરો

📚નવલકથા –👉 મા…

 

 

📌14 नवंबर  🔱⚜
का इतिहास ♻

↪ग्रेगोरी कैलंडर के अनुसार 14 नवंबर वर्ष का 318 वाँ (लीप वर्ष में यह 319 वाँ) दिन है। साल में अभी और 47 दिन शेष हैं।↩

♻14 नवंबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ ↩

1681 – ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के अलग रियासत बनने की घोषणा की।

1922 – ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (बीबीसी) ने ब्रिटेन में रेडियो सेवा शुरू किया। वह ब्रिटेन में रेडियो प्रसारण करने वाली पहली संस्था बनी।

1973 – ब्रिटेन की राजकुमारी ऐन ने आम नागरिक से शादी की। इससे पहले राजघराने में ऐसा नहीं हुआ था।

1999 – संयुक्त राष्ट्र एक माह के भीतर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को सं.रा. अमेरिका या किसी तीसरे देश को न सौंपने के कारण तालिबान पर प्रतिबंध लागू, राष्ट्रमंडल सम्मेलन (डरबन, दक्षिण अफ़्रीका) द्वारा पाकिस्तान को निलम्बित करने की घोषणा।

2002 – चीन के राष्ट्रपति जियांग जेमिन ने अपने पद से इस्तीफ़ा दिया।

2006 – भारत तथा पाकिस्तान के विदेश सचिवों ने नयी दिल्ली में एंटी-टेरेरिज्म मैकेनिज्म बनाने पर सहमति जतायी।

2007 – डेनमार्क के प्रधानमंत्री आन्द्रे फ़ाग रासमुस्सेन ने लगातार तीसरी बार देश का कार्यभार सम्भाला।

2008 – पूर्व केन्दीय मंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस के नेता अजीत पांजा का निधन। मून इम्पैक्ट प्रोब चाँद की सतह पर उतरा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का चुनाव सम्पन्न हुआ।

2009 -मंडोर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के 15 डिब्बे जयपुर के बांसखो फाटक के पास पटरी से उतर गए। हादसे में 6 यात्रियों की मौत हो गई है।

14 नवंबर को जन्मे व्यक्ति

1926 – पीलू मोदी – स्वतंत्र पार्टी के प्रमुख नेता और भारत में उदारवादी एवं मुक्त आर्थिक नीतियों के समर्थक थे।

1922 – बुतरस घाली – संयुक्त राष्ट्र संघ के छठे महासचिव थे।

1889 – जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री।

♻14 नवंबर को हुए निधन ↩

1967 – सी. के. नायडू – भारत की क्रिकेट टीम के प्रथम टेस्ट कप्तान।

2013 -हरिकृष्ण देवसरे, प्रसिद्ध बाल साहित्यकार एवं संपादक

2010 – लक्ष्मीचंद जैन – भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे।

1977 – भक्तिवेदान्त स्वामी प्रभुपाद – प्रसिद्ध गौड़ीय वैष्णवगुरु तथा धर्मप्रचारक थे।
♻14 नवंबर के महत्त्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव ↩

बाल दिवस

राष्ट्रीय पुस्तक दिवस (सप्ताह)

विश्व मधुमेह दिवस’

🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩

Updated: 14th November 2017 — 5:39 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ગુરુબ્રાહ્મણસમાજ.com નું ઓનલાઈન કોર્સીસ સમન્વય

TET-2 728-90 Psi 728-90Bin Sachivalay clerk 728-90
Guru Brahman Samaj © 2015- 2017 Frontier Theme